Federasiyanın rəhbərliyi

Mədət Quliyev - Federasiyanın Prezidenti MƏDƏT QULİYEV
Federasiyanın prezidenti
SAHİB ƏLƏKBƏROV
Federasiyanın 1-ci vitse prezidenti
FUAD HACIYEV
Federasiyanın vitse-prezidenti
Fərhad Əliyev- Federasiyanın Baş Katibi ROBERT EYYUBOV
Federasiyanın vitse-prezidenti