Federasiyanın rəhbərliyi

Fazil Məmmədov - Federasiyanın Prezidenti FAZİL MƏMMƏDOV
Federasiyanın Prezidenti
SAHİB ƏLƏKBƏROV
Federasiyanın 1-ci Vitse Prezidenti
Fərhad Əliyev- Federasiyanın Baş Katibi FƏRHAD ƏLİYEV
 
Baş Katib