Şosse

Şossedə velosiped sürmə, velosiped sürmənin ən geniş yayılmış formasıdır. Bura əyləndirici, yarış və praktiki daşınma üçün nəzərdə tutulmuş velosipedlər daxildir. Şossedə velosiped sürənlər digər maşın sürənlər və motosikletçilər kimi eyni qaydalara və qanunlara riayət etməlidirlər və nəqliyyat velosipedçisi sayıla bilərlər.
 

Şossedə velosiped sürmə üçün nəzərdə tutulan velosipedlər endirilən sükana və çoxlu sayda dişli çarxlara malikdir. Baxmayaraq ki, onun tək və müəyyən sayda dişli çarxları olan növləri də mövcuddur. Şosse velosipedlərində yellənməyə qarşı müqaviməti azaltmaq və digər növ velosipedlərdən daha yüngül olmaq məqsədilə həmçinin ensiz, yüksək təzyiqli şinlər istifadə olunur. Yol velosipedinin az çəkisi və aerodinamikası insanlarının bir yerdən digər yerə daşınmasında bu növ velosipedlərin ən effektiv özü hərəkət edən nəqliyyat növü olmasına imkan yaradır. Velosipedçinin daha aerodinamik vəziyyətdə olması məqsədilə endirilən sükanlar çox vaxt oturacaqdan aşağı səviyyədə yerləşdirilir.
 
Hamar və ya yarı-hamar protektorlu şinlərlə təchiz edilən dağ velosipedləri şəhər kənarında yaşayan sakinlər arasında məşhurdur. Az effektiv olsalar da şaquli sürmə vəziyyəti velosipedçiyə yol hərəkətini daha yaxşı görmək imkanını yaradır və bu velosipedlər palçıqdan qoruma lövhələri, yük qoyma yerləri və digər aksesuarlarla asanlıqla təchiz edilə bilər.
 
Praktiki daşınma üçün nəzərdə tutulmuş velosipedlər kontekstində yol velosipedi gündəlik işə getmə, velosiped biznesi (velosiped kuryeri və velosiped rikşası) və istirahət daxil olmaqla cürbəcür məqsədlər həyata keçirir.
 

Şossedə velosiped sürərkən ümumi nəzakət qaydası digər nəqliyyat vasitələrinin riayət etdiyi qaydalara və qanunlara riayət etməkdir. Şossedə velosiped sürərkən nəqliyyata qarşı diqqətli olmaq çox vacibdir. Şosse velosipedlərində olan aerodinamika səbəbindən yol boyu hərəkət edən avtomobil sürənlər üçün yolla gedən velosipedçiləri görmək çətin ola bilər. Daha nəzərə çarpan olmaq üçün parlaq və əks etdirən rənglər geyinmək qəza ehtimalını azaldır.
 
Şosse yarışları dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrində ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən və baxılan idman növüdür. Velosipedin müstəsna effektivliyi onu istirahət əyləncələri, nəqliyyat və ya yarış üçün çox məşhur vasitə etmişdir. O, yollarda və cığırlarda istifadə olunur, lakin əsasən beton və səki yolları ilə məhdudlaşdırılır.